statut i regulaminy

Dokumenty w formacie pdf

STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W JELENIEJ GÓRZE

Zarządzenie Prezydenta miasta Jeleniej Góry 0050.2079.2014.VII w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu rozliczania kosztów dostarczania wody i odprowadzania ścieków”
Regulamin rozliczania kosztów wody i odprowadzania ścieków
Regulamin rozliczania kosztów dostarczania energii cieplnej zużywanej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej
 

Uchwała nr 432.XLV.2013 z dnia 15 października 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Jelenia Góra na lata 2014-2018


Uchwała nr 421/LI/2009 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 30.VI.2009 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Jelenia Góra

Uchwała nr 76.XI.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 19.IV.2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Jelenia Góra

ZARZĄDZENIE NR 0050.138.2015.VII PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne.