Sekcja rozliczeń kosztów

Sekcja rozliczeń kosztów realizuje zadania związane z rozliczeniami zaliczek pobranych na poczet zużycia wody, ścieków oraz centralnego ogrzewania. Znajduje się w głównej siedzibie Zakładu na ulicy Podgórnej 9, na pierwszym piętrze
 
Pokój 222

Telefony
75 64 95 865
75 64 95 866