Kierownictwo Zakładu

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Jerzy Lenard
oraz Zastępca Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Robert Bereza
przyjmują mieszkańców
w każdy poniedziałek od godziny 13.00 w siedzibie Zakładu na ulicy Podgórnej 9.