Jesteś tutaj:
O ZGKiM

O ZGKiM

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Szanowni Państwo,

Z uwagi na trwający wzmożony okres zachorowań na grypę a także w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS – CoV-2 oraz ryzykiem wystąpienia choroby COVID-19, mając na względzie zdrowie zarówno Państwa, jak i pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze, zwracamy się z prośbą o   ograniczenie wizyt w naszej siedzibie oraz w Biurach Obsługi Klienta do niezbędnego minimum.

Do Państwa dyspozycji pozostaje niezmiennie kontakt telefoniczny pod numerem:
075/64-95-888 oraz numerami telefonów do pracowników poszczególnych sekcji
(numery dostępne na stronie internetowej www.zgkim-jg.pl w zakładce „Dla Mieszkańców”).
Poniedziałek - Piątek godz. 07:00 - 15:00
Czwartek - godz. 07:00-16:00

Bezpośrednią wizytę w Zakładzie w celu załatwienia sprawy proszę traktować jako    ostateczne rozwiązanie, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa wskazanych przez służby sanitarne kraju oraz po uprzednim kontakcie telefonicznym. Osoby oczekujące na załatwienie sprawy prosimy, by zachowały odpowiednią odległość, co najmniej 1,5 m od innych osób oczekujących w pomieszczeniach Zakładu oraz pracowników obsługujących.
Ponadto interwencje, zapytania, wątpliwości i inne sprawy można zgłaszać drogą mailową na adres seketariat@zgkim-jg.pl
Podjęte kroki są związane z koniecznością ograniczenia skupisk ludzkich oraz zaleceniami Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
Za utrudnienia uprzejmie przepraszamy.


Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze informuje, że w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS – CoV-2 oraz ryzykiem wystąpienia choroby COVID-19, w najbliższe trzy niedziele, tj. 15, 22 i 29 marca, nie odbędzie się Giełda przy ul. Lubańskiej.

Podjęte kroki są związane z koniecznością ograniczenia skupisk ludzkich oraz zaleceniami Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Za utrudnienia uprzejmie przepraszamy.

 

HISTORIA ZAKŁADU

Z dniem 1 lipca 2011 r. Zakład Gospodarki Lokalowej „Północ” został połączony z Zakładem Gospodarki Lokalowej „Południe” w jeden samorządowy zakład budżetowy pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Podgórnej 9. Zakład jest następcą prawnym łączonych zakładów budżetowych.
ZGKiM obejmuje swoim działaniem teren Miasta Jelenia Góra. Może on również wykonywać zadania miasta poza terenem Miasta. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych. ZGKiM działa na podstawie statutu nadanego odrębną uchwałą Rady Miejskiej Jeleniej Góry.

ZGKiM wykonuje zadania własne gminy w zakresie gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi.

Przedmiotem działalności Zakładu może być wykonywanie innych zleconych zadań własnych gminy w zakresie:


a) dróg, ulic i placów,
b) utrzymywania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych,
c) targowisk i hal targowych,
d) zieleni miejskiej i zadrzewień,
e) utrzymywania przystanków komunikacji publicznej,
f) utrzymywania terenów rekreacyjnych,
g) cmentarzy.

Zakładem kieruje dyrektor zatrudniony przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry. Strukturę organizacyjną Zakładu określa
Regulamin organizacyjny ustalony przez dyrektora Zakładu i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry.