Jesteś tutaj:
Do pobrania

Do pobrania

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
 

Harmonogram lokali przeznaczonych do sprzedania
11.02.2020

Klauzula przetwarzania danych osobowych obowiązująca od 25.05.2018r.
 
Wniosek o wydanie Informacji o umowie i przedmiocie najmu od 19.12.2018r.

DEKLARACJE - ODPADY - deklaracje obowiązujące od 1września2019r.

INFORMATOR - o czynszach za lokale komunalne od 1 stycznia 2014r.

Podanie o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu z opłatami 23.10.2019r.

Druki dla najemców lokali mieszkalnych ubiegających się o dodatkową zniżkę czynszu:

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW
OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM  (2018)
WNIOSEK O UDZIELENIE OBNIŻKI NALICZONEGO CZYNSZU (nowy)
ZAŚWIADCZENIE O UZYSKANYCH DOCHODACH

 
Druk do pobrania dla ubiegających się o dzierżawę gruntów
WNIOSEK O DZIERŻAWĘ GRUNTU STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY JELENIA GÓRA
 
Druki do pobrania dla ubiegających się o zryczałtowany dodatek energetyczny

WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU ENERGETYCZNEGO

ZARZĄDZENIE DYREKTORA ZGKiM O DNIU WOLNYM  22.12.2017r.