Kierownictwo Zakładu

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Jerzy Lenard przyjmuje mieszkańców
w każdy poniedziałek od godziny 13.00 w siedzibie Zakładu na ulicy Podgórnej 9.
UWAGA
W następujących tygodniach, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej będzie przyjmował mieszkańców we wtorki od godziny 13:00:
17.10.2017r  ,   31.10.2017r   ,    07.11.2017r   ,   21.11.2017r  ,   19.12.2017r


Zastępca ds. Technicznych Czesław Kalita:
przyjmuje w każdy poniedziałek od godziny 13 w siedzibie Zakładu na ulicy Podgórnej 9