Kierownictwo Zakładu

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Jerzy Lenard
oraz Zastępca Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Robert Bereza
przyjmują mieszkańców
w każdy poniedziałek od godziny 13.00 w siedzibie Zakładu na ulicy Podgórnej 9.