Sekcja lokali i gruntów

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Sekcja lokali i gruntów
Znajduje się na pierwszym piętrze w głównej siedzibie Zakładu przy ulicy Podgórnej 9. Sekcja obsługuje komunalne lokale mieszkaniowe.
Pokój nr 217 (Lokale użytkowe i grunty)
Telefony
75 64 95 879
75 64 95 878

Pokój nr 219 (Lokale mieszkalne)

Telefony
75 64 95 860
75 64 95 861

Pokój nr 220 (Lokale mieszkalne)
Telefon
75 64 95 864
75 64 95 892