Sekcja lokali i gruntów

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Sekcja lokali i gruntów
Znajduje się na pierwszym piętrze w głównej siedzibie Zakładu przy ulicy Podgórnej 9. Sekcja obsługuje komunalne lokale mieszkaniowe.

Pokój nr 219

Telefony
75 64 95 860
75 64 95 861

Pokój nr 220
Telefon
75 64 95 864
75 64 95 892