Kierownictwo Zakładu

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Jerzy Lenard
oraz Zastępca Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Robert Bereza
przyjmują mieszkańców
w każdy poniedziałek od godziny 13.00 w siedzibie Zakładu na ulicy Podgórnej 9.

W dniu 27-29.01.2023
mogło dojść do nieuprawnionego
przechwycenia wiadomości
wysłanych na
sekretariat@zgkim-jg.pl
Sprawa zgłoszona na Policję
i do UODO.
Emaile z danymi osobowymi
wysłane w tym okresie
bez szyfrowania  mogły zostać
przejęte. Wówczas należy
zabezpieczyć powyższe dane
w odpowiednich urzędachPRZETWARZANIE
DANYCH
OSOBOWYCH