Kierownictwo Zakładu

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Jerzy Lenard przyjmuje mieszkańców
w każdy poniedziałek od godziny 13.00 w siedzibie Zakładu na ulicy Podgórnej 9.

Zastępca ds. Eksploatacji Lucyna Januszewska:
Zastępca ds. Technicznych Czesław Kalita:
przyjmują w każdy poniedziałek od godziny 13 w siedzibie Zakładu na ulicy Podgórnej 9